เงี่อนไขในการใช้บริการ

Last updated: 11 ต.ค. 2565  |  893 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เงี่อนไขในการใช้บริการ

เงื่อนไขในการใช้บริการของบริษัท เดอะ กราดูเอ็ด จำกัด

i-StudyAbroad.com โดยบริษัท เดอะ กราดูเอ็ด จำกัด และโครงการ Become a nurse in USA by The Graduate ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับนักเรียน และลูกค้าทุกท่านดังนี้

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิมธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากข้อมูลที่ผิด หรือไม่ชัดเจน หรือคลุมเคลือ หรือการสื่อสารที่ผิดพลาด ของนักเรียน และ/หรือ ลูกค้า
  2. ราคาค่าเรียน ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆในเว็บไซต์ และ/หรือ ในใบเสนอราคา อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. อัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ชำระค่าเรียน ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ การชำระราคาให้ยึดค่าเงินต่างประเทศเป็นสำคัญ
  4. หลังจากชำระค่าบริการ และ/หรือ เงินมัดจำ และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ระบุว่าไม่สามารถคืนเงินได้ หรือ Non Refundable แล้ว นักเรียน หรือลูกค้าของบริษัท ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องใดๆเรียกร้องเงินคืนจากทางบริษัทฯ และ/หรือ โรงเรียน และ/หรือ สถานฑูต ได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
  5. นักเรียน และ/หรือ ลูกค้า ยินยอมให้บริษัทฯ และ/หรือ โรงเรียน ใช้ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลต่างๆของนักเรียน และ/หรือ ลูกค้า เพื่อการติดตามผล การประชาสัมพันธ์ หรือการตลาดของบริษัทฯ และ/หรือ โรงเรียน ได้
  6. นักเรียนที่สมัครเรียนกับสถาบันที่บริษัทฯ เป็นตัวแทน (Schools Representative) ทราบดีว่า บริษัทฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการ ค่าดำเนินการ หรือค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นใด นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และเข้าใจดีว่า เงินมัดจำ 8,000 บาท หรือจำนวนอื่นๆ ที่บริษัทฯเรียกเก็บและยึดถือไว้นั้น เป็นเพียงเงินมัดจำ และจะได้รับคืนในกรณีที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้วเท่านั้น โดยไม่มีดอกเบี้ย หากไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำในส่วนนี้ เพื่อใช้เป็นค่าบริการยื่นวีซ่าของบริษัทฯ
  7. นักเรียนทราบ และตกลงแล้วว่า จะได้รับค่าเรียนคืนเต็มจำนวน หลังหักค่าบริการ และ/หรือ อัตราผันผวนของอันตราแลกเงินแล้ว ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานฑูตเท่านั้น
  8. ในกรณีที่นักเรียนได้รับการพิจารณาวีซ่าแล้วแต่นักเรียนไม่ต้องการเดินทาง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมไปถึงเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ ภัยภิบัติต่างๆ หรือ act of god นักเรียนจะไม่ได้รับค่าเรียน ค่าสมัคร ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ชำระมาแล้ว
  9. ลูกค่า ทราบและเข้าใจดีว่า เงินมัดจำ ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจำนวน 2,000 บาท หรือจำนวนอื่นใด ที่เรียกเก็บเป็นเงินมัดจำค่าบริการของบริษัทฯ นั้น เป็นค่าบริการที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ หรือ Non refundable ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสวงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในส่วนนี้
  10. การชำระเงินมัดจำ และ/หรือ ค่าเรียน และ/หรือ ค่าบริการ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ถือว่านักเรียน หรือลูกค้า ได้ตกลงใช้บริการของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว


 

 

 

เอกสารและข้อมูลสำหรับวีซ่านักเรียน คลิ๊กเลย

ข้อมูลวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย คลิ๊กเลย

ข้อมูลวีซ่าฝึกงานออสเตรเลีย คลิ๊กเลย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i Study Abroad


ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
โทร 02-430-2625
065-409-3229
065-409-3292
065-409-3293
065-409-3294

Line: @thegraduate

    

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้