วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

Last updated: 21 ก.พ. 2565  |  5072 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วีซ่าท่องเที่ยวเกาหลี

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าเกาหลี โดยมีวัตถุเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุม หรือเรียนระยะสั้น จะต้องขอวีซ่า ก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้

*ประกาศเปลี่ยนแปลงจากสถานฑูตเกาหลี ประจำประเทศไทย ยกเลิกฟรีวีซ่า หรือวีซ่า on arrival ของผู้ถือหนังสือเดินทางไทย สำหรับการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิ 19 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่นๆ และต้องการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปยังประเทศเกาหลี หรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ต้องการจะขอวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียน จะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)
 2. Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา (สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนสมรถ หรือใบหย่า (ถ้ามี)
 7. รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 8. ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
 9.  หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากของผู้ยื่นขอวีซ่าจากธนาคารของไทย หรือสำเนา Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ภาษาอังกฤษและออกโดยธนาคาร) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า *อย่างน้อย 6 เดือน ** ถ้าหากไม่ใช่ธนาคารของไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากสถานทูต
 10. จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
 11. ใบรับรองการเป็นนักเรียนภาษาอังกฤษ และทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าถือวีซ่านักเรียนในประเทศไทย)
 12. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
 13. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือองค์กร กรณีไปเข้าร่วมงานสัมมนา หรือนิทรรศการ
 14. กำหนดการการท่องเที่ยวในแต่ละวัน หรือแผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน (ภาษาอังกฤษ)
 15. จดหมายเชิญ (กรณีมีผู้รู้จักที่อยู่ในเกาหลี) + พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนของผู้เชิญ

*** เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i Study Abroad

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เดอะ กราดูเอ็ด
โทร 02-430-2625
065-409-3229
065-409-3292
065-409-3293
065-409-3294

 คลิ๊กเพิ่อดูแผนที่ทำนาง


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้